ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 07.2016

 

 

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

1.1.  Anverness en diens voorwaarden

De website www.anverness.be behoort toe aan Anverness bvba, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 74. Ons KBO & BTW-nummer is 0894.954.464, ons accijnsnummer BE2A000551600

Je kan ons bereiken in de winkel op vermeld adres van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 18 uur, telefonisch op de nummers 00.32.3.218.55.90 en per email op peter@anverness.be.

Anverness baat zowel een fysieke winkel uit op hogervermeld adres als een webshop via de website www.anverness.be. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en verkopen door Anverness, met uitzondering van deze voorwaarden welke enkel betrekking (kunnen) hebben op de aankoop-verkoop via de website.

Het gebruik van de website www.anverness.be evenals het plaatsen van een bestelling bij Anverness bvba impliceert dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk onderhavige voorwaarden voor verkoop, levering en privacy aanvaardt.

 

1.2. Leeftijd en verantwoord drinkgedrag

Door het plaatsen van een bestelling bij ons, bevestigt u dat u (of de bestemmeling van de bestelling) minstens 18 jaar oud bent of ouder, wanneer in het land van bestelling evenals in dat van bestemming strengere leeftijdsregels gelden. Check aub de leeftijdsvereisten van uw land en dat van bestemming van de goederen.

Anverness staat bovendien voor een verantwoord drinkgedrag; geniet maar drink met mate.

 

1.3. Inhoud van en vermeldingen op de website

Anverness streeft ernaar de inhoud van en de vermeldingen op haar website zo accuraat en up to date mogelijk te houden.

De afbeeldingen van de producten zijn evenwel ten illustratieve titel en Anverness kan niet garanderen dat het product er exact hetzelfde zal uitzien als op uw pc-scherm. Het geleverde product kan enigszins verschillen van de afbeelding op de website.

Evenmin is het steeds te garanderen dat het product zal worden geleverd met een bijhorende verpakkingsdoos. Sommige producten hebben standaard een bijhorende verpakkingsdoos, sommige soms en sommige niet. Als u wenst te weten of het product al dan niet met een bijhorende doos zal worden geleverd, gelieve u voorafgaandelijk even contact op te nemen.

Smaakweergaves kunnen nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid; zij dienen louter als een persoonlijke leidraad voor een aankoop en vormen als advies een onderdeel van onze service.

Sommige producten zijn bevatten allergenen; deze zijn niet op de website vermeld doch kunnen u steeds op vraag worden verstrekt. Wanneer u allergisch bent voor bepaalde producten, neemt u best voorafgaandelijk contact op met ons; we helpen u graag verder.

De producten kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen onafhankelijk van onze wil en  Anverness is naast een webshop ook een fysieke winkel. Dit brengt met zich mee dat er zich soms verschillen kunnen voordoen in prijzen en stockvoorraad. Anverness kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van prijswijziging om redenen onafhankelijk van onze wil of uitputting van de stock. Evenwel zal u hiervan op de hoogte worden gebracht, samen met de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te annuleren. Mocht u reeds betaald hebben, kan u in dergelijk geval kiezen voor een terugbetaling of een voucher ten bedrage van de betaalde som + 3% extra.

De prijzen op de website zijn inclusief BTW doch exclusief verzendingskosten. Deze worden steeds apart vermeld.

 

1.4. Bestelproces

De website leidt u door het bestelproces, waardoor u alle informatie zal verkrijgen met betrekking tot de door u te bestellen en bestelde producten. Deze informatie wordt u ofwel op de website ofwel via email ofwel op beide wijzen ter beschikking gesteld.

In deze informatie vindt u zowel de eigenschappen van het product, de wijze van betaling, de wijze, kosten en termijn van levering  alsook ten aanzien van consumenten de mogelijkheid en de voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Het is belangrijk dat u uw adresgegevens goed vermeldt zodat de email uw mailbox kan bereiken en de levering het voor aflevering opgegeven adres. Anverness kan niet aansprakelijk zijn voor mislukte of laattijdige levering indien er zich fouten bevonden in de door u opgegeven adresgegevens.

 

1.5. Prijzen en betaling

Op de website vindt u de prijzen en diverse betaalmogelijkheden.

De weergegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW en accijnzen doch zonder de verzendingskosten. De verzendingskosten worden weergegeven van zodra een product wordt aangevinkt voor bestelling. Verzendingskosten voor leveringen buiten Europa zullen op aanvraag meegedeeld worden.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de heffing van lokale belastingen en accijnzen buiten België. Wij zijn evenwel steeds bereid om samen met u te informeren of u al dan niet onderhevig bent aan dergelijke belastingen.

De bestelde producten dienen voorafgaandelijk betaald te worden; van zodra de betaling zich op onze rekening bevindt, begint de leveringstermijn te lopen.

Ingeval terugstorting van gelden, in toepassing van het herroepingsrecht of bij gebrek aan het bestelde product, kunnen wisselkoersen nooit in het nadeel van Anverness gelden. Anverness is steeds gerechtigd om te rekenen in Euro aan de koers van de dag.

2. Algemene leveringsvoorwaarden

2.1.  De op de website vermelde producten zijn normaliter allemaal in stock zodat Anverness poogt zo spoedig mogelijk te leveren.

Indien u zeker wenst te zijn dat de producten worden geleverd tegen een bepaalde datum, dient u voldoende tijd te rekenen tussen de datum van bestelling en levering. Bij twijfel dient u contact op te nemen met Anverness om de termijn van levering in te schatten.

 

2.2. Gelieve de bestelde goederen onmiddellijk bij ontvangst te controleren en gelieve ons onmiddellijk te melden als er gebreken of tekorten zijn.

Wanneer u beschadigde goederen zou ontvangen, dient u ons dit onmiddellijk en schriftelijk te verwittigen, voorzien van de nodige foto’s. U mag deze goederen en hun verpakking niet terugzenden noch wegwerpen vooraleer de transportfirma hiervan kennis heeft genomen en deze goederen heeft kunnen controleren; anders hebben wij mogelijkerwijs geen verhaal op de transportfirma.

 

2.3. De verzendingskosten zijn steeds aangegeven bij de bestelling op de website en zijn ten laste van de klant. Verzendingskosten voor zendingen buiten Europa zullen op aanvraag meegedeeld worden.

Indien de goederen naar ons zouden geretourneerd worden omwille van een foutief of onvolledig adres, houden wij ons het recht voor om een tweede verzendingskost aan te rekenen bij herverzending. Indien u geen tweede zending zou wensen, zijn wij gerechtigd om de kosten van de eerste zending in mindering te brengen van het terug te storten bedrag.

 

2.4. De bestelde producten kunnen ook steeds vrij van leveringskost worden opgehaald in de fysieke winkel van Anverness aan de Grotesteenweg 74 te B-2600 Antwerpen-Berchem.

 

3. Herroepingsrecht voor consumenten

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van enige reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of de door u aangewezen bestemmeling, het bestelde product fysiek in het bezit krijgt. Ingeval meerdere producten zijn besteld en op verschillende dagen worden geleverd, is dit 14 dagen na de dag waarop u of de door u aangewezen bestemmeling het laatste goed van de bestelling fysiek in het bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons een email te sturen met vermelding van :

  • uw naam en woonplaats

  • desgevallend naam en woonplaats van de bestemmeling

  • product of producten, voorwerp van de bestelling die u wenst te herroepen

  • bankrekeningnummer met vermelding van IBAN- en BIC-code

  • referentienummer van de bestelling

en uw wens de overeenkomst te herroepen.

Vervolgens dient u ons de goederen te retourneren binnen diezelfde termijn, voorzien van voldoende en adequate verpakking alsook van de originele factuur. De kosten van deze verzending zijn ten laste van de klant. De goederen dienen te worden verzonden naar of kunnen worden overhandigd in de fysieke winkel aan de Grotesteenweg 74 te B-2600 Antwerpen-Berchem.

Na ontvangst van de goederen in volledige en onbeschadigde staat, zullen wij de aankoopprijs onverwijld retourneren aan de klant. De kosten van de originele zending worden niet geretourneerd.

Anverness behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten beschadigd werden door de klant. In dergelijk geval behoudt Anverness de aankoopprijs.

 

4. Vouchers

4.1. Anverness-vouchers zijn geldig gedurende een periode van 1 jaar vanaf datum van uitgifte. Gedurende deze periode kunnen zij zowel in de fysieke winkel als via de webshop worden ingeruild ter aankoop van producten.
 

4.2. De Anverness-voucher kan worden gebruikt om het geheel of een gedeelte van de aangekochte producten te betalen. Het saldo van het verschuldigd bedrag kan dan worden voldaan via de andere op de website voorzien betaalmethodes.

Er zal evenwel nooit een teruggave geschieden op een voucher. Indien u producten aankoopt voor een mindere waarde dan het bedrag van de voucher, behoudt u het saldo voor volgende aankopen.

 

5. Privacy

5.1. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de privacypolicy zoals weergegeven in onderhavige voorwaarden.

5.2. Voor de verwerking van uw bestellingen zullen wij de nodige gegevens opvragen, nl. :

  • uw naam en woonplaats, emailadres en telefoonnummer

  • desgevallend naam en woonplaats van de bestemmeling, emailadres en telefoonnummer

  • bankrekeningnummer met vermelding van IBAN- en BIC-code

Deze gegevens worden binnen Anverness verwerkt en kunnen steeds door u worden nagezien en verbeterd.


5.3. Op basis van uw bezoek aan onze website en uw bestellingen kunnen wij u een gepersonaliseerde service aanbieden met tips en voorstellen op basis van uw persoonlijke voorkeuren inzake smaak en budget.  U kan ons steeds berichten indien u deze voorstellen niet wenst.
 

5.4. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden, behoudens onze transportfirma’s, noodzakelijk voor de levering van de door u bestelde producten.

 

6. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Anverness is het Belgisch recht van toepassing.

 

IBAN BE09 7350 1889 2857

voor alle info, advies, rechtstreekse bestellingen en betaling

peter@anverness.be

© 2008 website  by Anverness.

 Antwerpen - België

BTW-nr: BE 894 954 464 - Accijnsnr: BE2A000551600

CONTACT

0498/52 62 64

peter@anverness.be

Maatschappelijke zetel: Julliaan Dillensstraat 26 te 2018 Antwerpen